Οι εξόριστοι θάρθουν στη Σικελία
για να διασώσουν το ξένο έθνος από την πείνα.
Το ξημέρωμα οι Κέλτες θα τους εξαντλήσουν,
η ζωή παραμένει από λογική αιτία,
ο βασιλιάς μπαίνει σε συμμαχία

     Στείλε την ερμηνεία σου