Συμπληρώστε κανονικά τη φόρμα. Στη συνέχεια αντί να επιλέξετε "Αποστολή", πηγαίνετε επάνω στο μενού του Internet Explorer και επιλέξτε κατά σειρά:
Edit->Select All και Edit->Copy (εάν έχετε αγγλικά Windows)
ή
Επεξεργασία->Επιλογή όλων και Επεξεργασία->Αντιγραφή (για ελληνικά Windows)

Πηγαίνετε στην υπηρεσία που χρησιμοποιείτε για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (hotmail, yahoo, freemai, in κτλ.) και επιλέξτε να στείλετε ένα νέο μήνυμα. Στο περιεχόμενο του μηνύματος επιλέξτε
Edit->Paste (Αγγλικά Windows)
ή
Επεξεργασία->Επικόλληση (Ελληνικά Windows)

Ελέγξτε αν μαζί με τις ερωτήσεις έχουν εμφανιστεί και οι επιλογές που έχετε κάνει. Εάν όχι βάλτε ένα αστεράκι δίπλα σε κάθε σωστή απάντηση

Στέλνετε το μήνυμα στο msakas@hotmail.com με θέμα "Φαϊτκλαμπόμετρο"